Zwalczanie stygmatyzacji otaczającego uzależnienia

Tysiące ludzi umiera co roku z powodu uleczalnych uzależnień w Polsce. Dzieje się tak pomimo tego, że społeczność terapeutyczna dysponuje narzędziami i metodami leczenia, które zapobiegają wielu z tych zgonów. Niestety, zbyt wiele osób, które mogłyby skorzystać z terapii uzależnień, nie szuka pomocy ani nie łączy się z pomocą, na którą zasługują. Istotną rolę odgrywa w tym piętno uzależnienia.

„Klinika Uzależnień” jest tutaj, aby pomóc Tobie lub bliskiej osobie w naszych programach leczenia uzależnień. Skontaktuj się z nami pod numerem 695 002 695, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu uzależnienia.

Zwalczanie stygmatyzacji otaczającego uzależnienia

Źródło piętna uzależnienia

W ciągu ostatnich dziesięcioleci poczyniono postępy w zmniejszaniu piętna otaczającego wiele schorzeń. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest depresja, która jest o wiele mniejszym tematem do omówienia i leczenia niż w poprzednich latach. Dwa czynniki przyczyniające się tutaj to rosnąca edukacja publiczna na temat tego schorzenia wraz ze skutecznymi lekami.

Piętno uzależnienia okazało się znacznie trudniejsze do usunięcia. Przekonanie, że uzależnienie jest wynikiem indywidualnych niepowodzeń, pozostaje powszechne w społeczeństwie polskim. I to przekonanie pojawia się nie tylko w populacji ogólnej, ale dotyka także niektórych przedstawicieli zawodów medycznych, przez co pacjenci zmagający się z uzależnieniem otrzymują słabą opiekę.

Ponieważ skupienie się na indywidualnych błędach pozostaje nadrzędną narracją związaną z uzależnieniem w zawodzie medycznym i poza nim, nic dziwnego, że tysiące Polaków, którzy mogliby skorzystać z leczenia uzależnień, nie szuka pomocy. Stygmatyzacja nie tylko powoduje, że mniej osób szuka pomocy, ale może również, w rzeczywistości, wzmacniać błędne koło zażywania narkotyków wśród tych, którzy uważają, że ustalone systemy nie chcą im pomóc bez osądu.

Zwalczanie piętna uzależnienia

Zajęcie się piętnem uzależnienia jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia każdemu, kto potrzebuje wsparcia w przezwyciężaniu uzależnienia, dostępu do leczenia. Trzy szerokie kategorie oddają niektóre kluczowe elementy tego, co trzeba zrobić, aby zająć się piętnem uzależnienia.

Edukuj opinię publiczną

Edukowanie społeczeństwa pomogło w odstygmatyzowaniu innych schorzeń i ma do odegrania rolę w unikaniu piętna związanego z uzależnieniem. Niektóre kluczowe aspekty edukacji obejmują:

Pokazanie, jak i dlaczego u ludzi rozwija się uzależnienie

Odnoszenie się do tendencyjnych, niedokładnych przedstawień uzależnienia w mediach i telewizji

Pokazywanie pełnego człowieczeństwa ludzi zmagających się z nałogiem bez sensacji ich nałogu lub moralizowania na jego temat

Spersonalizuj problem

Prawdą jest, że w życiu w większości rzeczy ludzie bardziej się przejmują, jeśli potrafią lepiej wczuć się w coś i coś zrozumieć. Częściowo oznacza to personalizację problemu dla ludzi, aby nie wydawał się im tak obcy i inny. Można to osiągnąć różnymi metodami, w tym:

Wyposażanie znanych osobistości w podnoszenie świadomości na temat zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych

Podkreślanie historii ludzi, którzy zmagają się z nadużywaniem substancji, aby mogli podzielić się uprzedzeniami, których w rezultacie doświadczyli.

Dekonstruowanie stereotypu

Tak wiele z tego, co informuje przeciętną osobę o tym, kto zmaga się z uzależnieniem, jest negatywne i mylące. Dekonstruując stereotyp tego, kto zmaga się z uzależnieniem, możemy pokazać ludziom, że uzależnienie może dotknąć każdego, bez względu na pochodzenie czy okoliczności.

Pokonywanie uzależnień w Klinice Uzależnień

Konieczne jest, aby nasze społeczeństwo zajęło się piętnem związanym z uzależnieniem. Obecne piętno prowadzi do niepotrzebnej śmierci i cierpienia, które aktywnie czynią nasze społeczeństwo i jego obywateli mniej zdrowymi.

Niemniej jednak obecność napiętnowania nie neguje możliwości przezwyciężenia uzależnienia tu i teraz. Jesteśmy po to, aby wspierać Ciebie lub Twoją ukochaną osobę w osiągnięciu wolności od uzależnień.

Skontaktuj się z nami pod numerem 695 002 695, aby dowiedzieć się, jak możemy współpracować z Tobą w przezwyciężaniu uzależnienia.

Similar Posts