Przystosowanie się do pierwszego roku trzeźwości

Chociaż powrót do zdrowia jest wyjątkowy dla każdej osoby, pierwszy rok trzeźwości często stanowi największe wyzwanie. Po zakończeniu programu leczenia uzależnień możesz stanąć w obliczu nowego siebie lub innej wersji siebie, której nie znałeś jeszcze przed uzależnieniem. Być może zastanawiasz się i próbujesz zrozumieć swoją nową normalność i jak będzie wyglądać twoje najlepsze życie. To wszystko sprawia, że ​​pierwszy rok trzeźwości ma kluczowe znaczenie dla ustanowienia ścieżki długoterminowego zdrowia i trzeźwego życia.

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z uzależnieniem, skontaktuj się z nami pod numerem 695 002 695, aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas programach leczenia uzależnień.

pierwszy rok w trzeźwości

Budowanie podstawy do naprawy

Uzdrawiająca podróż każdej osoby jest wyjątkowa. Jednocześnie wiele części trzeźwego doświadczenia nakłada się na siebie. W pierwszym roku trzeźwości powinieneś oczekiwać skupienia się na swoim zdrowiu psychicznym i unikaniu nawrotów. Podstawę Twojego pierwszego roku stanowią trzy kluczowe kwestie:

Zrozumienie wyzwalaczy i sytuacji wysokiego ryzyka dla Ciebie

Identyfikowanie i stosowanie strategii radzenia sobie

Tworzenie planu działania nawrotowego

Opieranie się na wiedzy i połączeniu dostępnych w grupie wsparcia lub programie absolwentów może wspierać trzeźwe życie i pomóc w stworzeniu spersonalizowanego planu działania, który obejmuje trzy powyższe punkty.

Wyzwalacze i sytuacje wysokiego ryzyka

Wyzwalacze to wszystko, co skłania osobę do nawrotu i ponownego rozpoczęcia używania substancji. Chociaż coś, co wyzwala jedną osobę, może nie mieć wpływu na kogoś innego, osoby w trakcie zdrowienia z uzależnienia często doświadczają jednych z najczęstszych wyzwalaczy. Obejmują one:

Narażanie relacji społecznych: przyjaźnie lub członkowie rodziny, którzy aktywnie używają substancji psychoaktywnych, mogą być wyzwalaczami dla osób po wyzdrowieniu z uzależnienia i przeszkodzić w trzeźwym życiu. Szczególnie w pierwszym roku trzeźwości rozsądne może być unikanie relacji społecznych, które narażają Cię na ryzyko nawrotu.

Zdrowie psychiczne: doświadczanie problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak lęk i depresja, może stanowić poważną przeszkodę w unikaniu nawrotów. Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami i korzystanie z sieci wsparcia społecznego są kluczem do zarządzania zdrowiem psychicznym po leczeniu uzależnień.

Warunki życia: dla wielu osób wychodzących z uzależnienia warunki życia mogą być wyzwalaczem. Może się zdarzyć, że ich sytuacja życiowa zapewnia łatwy dostęp do substancji lub że ich sytuacja życiowa prowadzi do izolacji i trudności w dostępie do stałego wsparcia w pierwszym roku trzeźwości. Idealna jest zmiana sytuacji życiowej, aby jak najlepiej przygotować się do długotrwałej trzeźwości.

Strategie radzenia sobie

Strategie radzenia sobie są kluczem do powstrzymania wyzwalaczy i uniknięcia lub zmniejszenia niebezpieczeństwa scenariuszy wysokiego ryzyka. Niektóre typowe strategie radzenia sobie obejmują:

Regularne ćwiczenia fizyczne, sport

Rozwój i inwestowanie w sieć wsparcia

Udział w spotkaniach grupowych

Medytacja

Przestrzeganie programu HALT który oznacza nie bądź: głodny, zły, samotny, zmęczony

Stosowanie Programu 24h

Plany działań nawrotowych

Chociaż nikt nie planuje lub nie ma nadziei na nawrót po leczeniu uzależnień, nadal mądrze jest stworzyć plan działania na wypadek nawrotu. Solidny plan może również pomóc w zażegnaniu niebezpieczeństwa nawrotu, zanim on nastąpi.

Plany działań nawrotowych naturalnie zaczynają się od podstaw zrozumienia procesu głodu i sygnałów ostrzegawczych, wdrażania strategii radzenia sobie, aby jak najlepiej radzić sobie w trzeźwym życiu. Mogą również zawierać 12-etapowy harmonogram spotkań AA czy AN, sponsora i zobowiązanie do programu przez część pierwszego roku trzeźwości.

Wsparcie w Klinice Uzależnień

Życie w trzeźwości, choć niełatwe, jest możliwe do osiągnięcia. Tworząc plan osobistego sukcesu, możesz poruszać się w trzeźwości i żyć zdrowym, wolnym od uzależnień życiem, na które zasługujesz.

Aby porozmawiać z naszymi ekspertami o przystosowaniu się do pierwszego roku życia w trzeźwości lub połączyć kogoś, kogo kochasz, z programami leczenia uzależnień, skontaktuj się z nami pod numerem 695 002 695.

Similar Posts