Korzyści z terapii rodzinnej

Porady rodzinne to rodzaj terapii, która jest w stanie zająć się relacjami międzyrodzinnymi. Działa na rzecz promowania zdrowszej jednostki rodzinnej opartej na zrozumieniu mocnych i słabych stron każdego członka rodziny. Problemy, na które działa ten rodzaj terapii, obejmują zakres od emocjonalnych, psychologicznych, po behawioralne. Wielu praktyków zajmujących się poradnictwem rodzinnym jest pod wpływem i kieruje się teorią systemów rodzinnych. Podejście to postrzega rodzinę jako połączoną sieć ludzi, a nie jako jednostki.

Korzyści z terapii rodzinnej

Każda rodzina może skorzystać na różne sposoby z poradnictwa rodzinnego. Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych korzyści, jakie oferują uczestnikom programy terapii rodzinnej.

terapia rodzinna

Łagodzi problemy z komunikacją

Główną przyczyną dysfunkcji rodziny jest słaba lub nieistniejąca komunikacja. Poradnictwo rodzinne działa na rzecz poprawy linii komunikacji. Może sprawić, że wszyscy w rodzinie będą otwarcie i szczerze mówić o tym, co mają na myśli.

Przywraca zdrowe granice

Innym aspektem życia rodzinnego, który może rozwiązać ta terapia, są zdrowe granice. Struktura rodziny może zostać zachwiana, jeśli jedna osoba próbuje kontrolować wszystkich innych lub jeśli niektórzy członkowie rodziny czują, że nie są doceniani i szanowani. Ustalenie zdrowych granic dla każdego członka rodziny stanowi bardziej pozytywny fundament dla wszystkiego, co rodzina robi razem i jako jednostki.

Rozwiązuje negatywne interakcje

Sposób, w jaki członkowie rodziny traktują się nawzajem, ma kluczowe znaczenie dla ogólnego funkcjonowania jednostki rodzinnej. Radzenie sobie z wzorcami negatywnych interakcji między niektórymi członkami rodziny jest podstawą celu poradnictwa rodzinnego.

Adresy zaburzenia zachowania

Poradnictwo rodzinne może pozytywnie wpłynąć na zaburzenia zdrowia psychicznego i uzależnienia od wszystkich uczestniczących członków rodziny. Ponadto poradnictwo rodzinne może skutecznie przeciwdziałać zaburzeniom zachowania u dzieci. Zaburzenia zachowania to zaburzenia zdrowia psychicznego, w wyniku których dzieci wykazują negatywne wzorce zachowań. Najczęstszymi przejawami zaburzeń zachowania są agresja i zachowania antyspołeczne.

Mówiąc dokładniej, rodzaj wsparcia rodziny oferowanego przez terapię poprawia również:

  • Konflikt między rodzeństwem
  • Rodzicielska niezgodność z oczekiwaniami i konsekwencjami
  • Problemy małżeńskie
  • Radzenie sobie ze śmiercią lub chorobą
  • Przystosowanie się do poważnych zmian, takich jak przeprowadzka lub rozwód

To leczenie może zacząć leczyć szkody, które uzależnienie spowodowało w rodzinie.

Co obejmuje program terapii rodzinnej?

Programy terapii rodzinnej generalnie dzielą się na jedną z czterech kategorii: Bowena, strukturalną, systemową i strategiczną. Każdy rodzaj leczenia jest pomocny w różnych scenariuszach.

Terapia Bowena jest najlepsza wtedy, gdy nie wszyscy członkowie rodziny chcą być zaangażowani w terapię. Sedno leczenia Bowena polega na psychoterapii i coachingu członków rodziny, aby byli mniej reaktywni emocjonalnie. Terapia strukturalna skupia się na poprawie granic między różnymi członkami rodziny. Ma na celu zaszczepienie zdrowej struktury, tak aby rodzice sprawowali odpowiednią kontrolę, a dzieci czuły się doceniane.

Terapia systemowa polega na tym, że terapeuta odgrywa bardziej powściągliwą rolę. W centrum uwagi są członkowie rodziny. To leczenie zachęca rodzinę do składania skarg i otwartego omawiania kwestii i problemów w otoczeniu, które zachęca do wrażliwości i rozwiązywania problemów. Wreszcie terapia strategiczna polega na ocenie problemów rodziny przez terapeutów. Następnie zadają zadania domowe, które mogą zmienić interakcje i komunikację między członkami rodziny, aby stworzyć zdrowszą jednostkę.

Terapeuci angażują się we wspólny zestaw działań, gdy udzielają wsparcia rodzinie. Zawierają:

  • Ocena i rozwiązywanie problemów relacyjnych
  • Diagnozowanie i leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego lub nadużywania substancji psychoaktywnych w rodzinie
  • Zwracanie uwagi na problematyczne zachowanie i przedstawianie zdrowszych alternatyw
  • Obserwowanie interakcji rodzinnych


Aby ustalić, jaki sposób leczenia najlepiej odpowiadałby Twoim potrzebom, skontaktuj się z naszym zespołem już dziś.

Szukaj wsparcia w Klinice Uzależnień


Przyznanie, że potrzebujesz wsparcia rodziny, nie ma się czego wstydzić. Wysoko wykwalifikowani praktycy są gotowi do pracy z Tobą i Twoją rodziną, aby poprawić sposób działania Twojej rodziny. Skontaktuj się online lub telefonicznie.

Kategorie: Terapia uzależnień, Terapia rodzinna, Leczenie uzależnień

Similar Posts