Historia rodziny i uzależnienia

Historia rodziny odgrywa kluczową rolę w ryzyku rozwoju uzależnienia. W rzeczywistości uważa się go za najbardziej wiarygodny wskaźnik ryzyka dla osoby, która w swoim życiu rozwinęła zaburzenie uzależnienia. Środowisko człowieka z pewnością odgrywa rolę. Jednak naukowcy wciąż znajdują coraz więcej powiązań w genetyce i historii rodziny.

Zadzwoń do Kliniki Uzależnień, aby dowiedzieć się, jak nasz program rodzinnej terapii uzależnień może pomóc Ci w powrocie do zdrowia.

Historia rodziny i uzależnienia

Historia rodziny i uzależnienia

Genetyka to jeden z elementów historii rodziny, który ma znaczenie dla przyszłego ryzyka uzależnienia. Badania wskazały różne geny, które są związane z procesem uzależnienia. Na przykład geny danej osoby mogą wpływać na sposób, w jaki metabolizują alkohol, predysponując ją do uzależnienia. Jednak genetyka nie jest jedynym czynnikiem przy rozważaniu historii rodziny i uzależnień.

Inne zagrożenia związane z historią rodzinną obejmują poziom dysfunkcji rodzinnej, zaburzenia zdrowia psychicznego wśród rodziców i zaburzenia uzależnień wśród rodziców. Ponadto rodzina odgrywa kluczową rolę w rozwoju i wsparciu dzieci. W związku z tym konieczne jest poszerzenie sieci o powiązane podmioty przyczyniające się do ryzyka dla osoby, takie jak:

 • Brak umiejętności społecznych
 • Minimalna lub brak sieci wsparcia
 • Historia traumy lub nadużycia
 • Zaburzenia zdrowia psychicznego

Łatwy dostęp do narkotyków lub alkoholu przez członków rodziny lub krewnych
Zmniejszenie ryzyka uzależnienia jest możliwe dzięki starannemu planowaniu i czujności. Kilka strategii zmniejszających ryzyko wystąpienia uzależnienia u osób w Twojej rodzinie to:

Uczestnictwo w programach profilaktyki uzależnień poprzez szkołę lub miejsce pracy
Poważne traktowanie zdrowia psychicznego i poszukiwanie wysokiej jakości opieki, gdy jest to konieczne
Unikanie obcowania z osobami intensywnie pijącymi lub zażywającymi narkotyki

Jak działa poradnictwo rodzinne?

Dostawcy leczenia uzależnień postrzegają uzdrowienie i powrót do zdrowia jako coś, co najlepiej prowadzić w społeczności, a nie jako odosobnione przedsięwzięcie. Dlatego tak wiele planów leczenia zawiera elementy terapii grupowej i terapii rodzinnej. W przypadku pacjentów z rodzinną historią uzależnienia poradnictwo rodzinne jest często kluczowym elementem powrotu do zdrowia.

W przeciwieństwie do terapii indywidualnej, poradnictwo rodzinne ma na celu naprawę szkód interpersonalnych między członkami rodziny, otwarcie produktywnych linii komunikacji oraz wyjaśnienie zdrowych granic i ról w rodzinie. W kontekście leczenia uzależnień terapeuci rodzinni zajmą się podstawowymi przyczynami uzależnień w rodzinie. Będą starać się odkryć, w jaki sposób uzależnienie zakorzeniło się w rodzinie i wspierać każdą rodzinę w rozwijaniu narzędzi, umiejętności i strategii eliminowania uzależnienia z ich życia.

Produktywne doświadczenie w zakresie poradnictwa rodzinnego składają się na cztery elementy. Każdy z nich został szczegółowo omówiony poniżej:

 1. Zaangażowanie rodzinne
  Zaangażowanie rodziny jest niezbędnym początkowym krokiem, który ma na celu zapewnienie równych inwestycji i obecności członków rodziny, którzy zostali dotknięci uzależnieniem.
 2. Przekształcenie relacyjne
  Przeformułowanie relacyjne koncentruje się na odsunięciu uczestników od obwiniania indywidualnych błędów i w kierunku zrozumienia uzależnienia w kontekście uszkodzonych relacji.
 3. Zmiana zachowania rodziny
  Zmiana zachowania rodziny ma na celu fundamentalną zmianę nawyków i zachowań każdego członka rodziny w sposób, który promuje trzeźwość i produktywną współpracę.
 4. Restrukturyzacja rodziny
  Restrukturyzacja rodziny obejmuje zmianę podstawowych przekonań, które rządzą rodziną oraz wyjaśnienie granic i dynamiki rodziny w celu promowania uzdrowienia.

Program Rodzinnej Terapii Uzależnień

Program rodzinnej terapii uzależnień kładzie nacisk na zaangażowanie rodziny w osiąganie pomyślnych wyników. Osoby zmagające się z uzależnieniem mają większą szansę na osiągnięcie trzeźwości, gdy osoby, na których im zależy, są zaangażowane w ten proces i idą obok nich.

Często leczenie uzależnień ma na celu holistyczne uzdrowienie, które jest również ukierunkowane na czyjeś zdrowie psychiczne. Na zdrowie psychiczne duży wpływ ma zdrowie i dobre samopoczucie rodziny. Tak więc cofnięcie szkód, jakie nałóg wyrządza w relacjach międzyrodzinnych, może utorować drogę do trwałego wyzdrowienia.

Similar Posts