Dlaczego warto uczęszczać na terapię dla kobiet

Każdy program terapeutyczny ma na celu pomoc ludziom w wyzdrowieniu z uzależnienia. Ale nie wszystkie programy terapeutyczne oferują te same usługi i zasoby. Jedną z kluczowych kwestii przy wyborze najlepszego programu terapii jest to, czy oferują programy dla osób jednej płci. Terapia dla kobiet przynosi wiele korzyści, które mogą pomóc w osiągnięciu trzeźwości. Jeśli szukasz odpowiedniego programu leczenia uzależnień, zadzwoń do Kliniki Uzależnień, aby dowiedzieć się o naszym centrum terapii dla kobiet.

terapia dla kobiet

Co prowadzi kobiety do nadużywania substancji odurzających?

Mężczyźni i kobiety inaczej doświadczają uzależnienia. Kobiety stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z rekonwalescencją i zasługują na dopasowane doświadczenie. Niektóre z głównych powodów, dla których kobiety rozwijają nadużywanie substancji, mogą obejmować:

 • Problemy z samooceną
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Przemoc domowa
 • Zespół stresu pourazowego lub inne zaburzenia lękowe
 • Uraz
 • Śmierć lub utrata rodziny

Ponadto rodzaje uzależnień, na które bardziej narażone są kobiety, różnią się również od mężczyzn. Na przykład kobiety częściej niż mężczyźni cierpią na nadużywanie opioidów.

Czynniki społeczne często odgrywają rolę w tym, czy kobiety szukają pomocy, której potrzebują, aby poradzić sobie z uzależnieniem. Na przykład kobiety pełnią nieproporcjonalnie role opiekunek. W rezultacie mogą unikać szukania leczenia z obawy, że nie będą w stanie opiekować się osobami na ich utrzymaniu, a nawet stracą opiekę, jeśli będą dążyć do wyzdrowienia.

Korzyści z terapii kobiet

Terapia kobiet ma wiele zalet dla tych, którzy uczęszczają. Cztery z nich przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo fizyczne i psychologiczne

Wiele kobiet uzależnienie wynika z doświadczeń nadużyć lub traumy. Może to sprawić, że program jednopłciowy będzie szczególnie pomocny w dawaniu kobietom przestrzeni do otwartości na ich wykorzystywanie i nie czucie się zagrożone obecnością mężczyzn w okresie zdrowienia. Na tym polega fakt, że niektóre kobiety doświadczają przemocy z rąk mężczyzn, którzy sami zmagają się z uzależnieniem. To sprawia, że ​​środowisko mieszanej płci jest bardziej napięte i może opóźnić ich zdolność do leczenia.

Terapia przeznaczona dla kobiet

Każdy program terapii obejmuje różne programy terapeutyczne. To, co wyróżnia terapię kobiet, to sposób, w jaki centrum leczenia dostosowuje te terapie do emocji i trudności, jakie kobiety wnoszą do terapii.

Mentoring 

Programy terapii, ze swej natury, stwarzają ludziom w trakcie zdrowienia możliwości działania w roli mentorów i adwokatów. Terapia kobiet oferuje dodatkową warstwę w tym zakresie, stwarzając łatwe szanse na nawiązanie więzi z rówieśnikami w środowisku jednej płci.

Elementy programu wysokiej jakości

Każdy program odzyskiwania uzależnień jest wyjątkowy i prawdopodobnie oferuje coś nieco innego niż gdziekolwiek indziej. Mimo to każdy wysokiej jakości program będzie zawierał pewne wspólne elementy. Twoje uzdrowienie i pełnia są zbyt istotne, aby zaufać kiepskiemu programowi leczenia. Jeśli brakuje jednego lub więcej z poniższych elementów, nadszedł czas, aby szukać dalej:

 • Holistyczne spojrzenie, które odpowiada na potrzeby fizyczne i psychologiczne
 • Terapie oparte na dowodach naukowych
 • Leczenie uzależnienia dla kobiet w ciąży
 • Kobiety praktykujące
 • Skupienie się na ryzyku nawrotu charakterystycznym dla kobiet

Ten ostatni z nich jest wart nieco bardziej szczegółowego zbadania. Ryzyko nawrotu dla kobiet waha się od problemów z samooceną po historię nadużyć. Z pewnością terapia podczas leczenia pomoże rozwiązać tego rodzaju psychologiczne przeszkody na drodze do wyzdrowienia.

Szukaj leczenia w Klinice Uzależnień

Klinika Uzależnień rozumie różnice między mężczyznami i kobietami oraz to, czego każda płeć potrzebuje do pomyślnego powrotu do zdrowia. Dlatego oferujemy leczenie wykluczające płeć, oparte na komforcie, wsparciu i szacunku.

Korzyści płynące z naszego programu dla płci obejmują:

 • Otwarta, szczera komunikacja między pacjentami a personelem
 • Mniej czynników rozpraszających i obaw związanych z bezpieczeństwem w środowisku jednej płci
 • Sieć wsparcia, która pozostaje z Tobą na długo po leczeniu
 • Indywidualne plany leczenia

Szczegółowe plany opieki pooperacyjnej, które uwzględniają wyzwania i wyzwalacze, z jakimi borykają się kobiety.

Similar Posts